+10 poäng!

Poäng:

title-img First Steps

Contact

Jeaneth Johansson
Professor
Innovation och Entreprenörskap
Luleå tekniska universitet
jeaneth.johansson@ltu.se

 

Malin Lindberg
Professor
Genus och Teknik
Luleå tekniska universitet
malin.lindberg@ltu.se

 

Paula Wennberg
Projektledare Centrum för distansöverbryggande teknik
Luleå tekniska universitet
paula.wennberg@ltu.se

 

Johan Sandström
Professor
Redovisning och styrning
Luleå tekniska universitet
johan.sandstrom@ltu.se

 

Maria Udén
Professor
Genus och Teknik
Luleå tekniska universitet
maria.uden@ltu.se

 

Åsa Wikberg Nilsson
Biträdande Professor
Design
Luleå tekniska universitet
asa.wikberg-nilsson@ltu.se