+10 poäng!

Poäng:

title-img First Steps

Normkritik & Normkreativitet

 

 

Utmaning

Steg 1.
Normkritik

Normkritik innebär en kritiks analys av sociala normer, attityder och värderingar i ett eller flera av affärsmodellens delar kultur, kommunikation, kundvärde, kompetens, kollaboration och kapital för att utveckla förståelse för hur de hindrar full affärspotential.

 

Steg 2.
Normkreativitet

Normkreativitet innebär ett aktivt handlingsinriktat kreativt förändringsarbete baserat på den tidigare analysen för att åstadkomma inkluderande kultur, kommunikation, kundvärde, kompetens, kollaboration och kapital för att på så sätt uppnå full affärspotential.

 

RIKARE AFFÄRSMODELL

 

Jag vill veta mer >>