+10 poäng!

Poäng:

title-img First Steps

Jag vill veta mer: Normkritik och Normkreativitet

Normkritiska dimensioner för rikare affärsmodeller

VAD: erbjuder företaget idag till sina kunder och medarbetare gällande kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur? Vad innebär det för företagets affärsmodell/er? Vad kan utvecklas för att uppnå företagets fulla affärspotential?

VARFÖR: behöver företaget arbeta med inkluderande affärsmodeller? Varför inte fortsätta som tidigare?

VILKA: vänder sig företaget till idag? Vilka relationer har företaget till olika kunder? Vilka resurser finns och hur används de? Vilka kompetenser behövs? Vilka normer och värderingar finns kopplade till kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation, kultur?

HUR: kan kultur, kommunikation, kundvärde, kompetens, kollaboration och kapital ifrågasättas och utmanas normkritiskt? Hur kan dessa delar normkreativt utvecklas till att bli mer inkluderande för att uppnå företagets fulla affärspotential? Hur kan olika människor och perspektiv involveras i att skapa idéer och i utformningen och implementeringen av lösningar?

VEM: bör involveras i olika delar av verksamheten för att utveckla mer inkluderande affärsmodeller? Vem bör ansvara för olika delar för att uppnå full affärspotential?

 

”Vårt företag har en tydlig vision att vi ska ha lika fördelning kvinnor och män och jobbar hårt med detta både gällande kultur och rekrytering. Som exempel har den rekryteringsprocess vi har tagit fram tillsammans med universitetet lett fram till många lyckade rekryteringar senaste året vilket är superkul! Det märks speciellt tydligt gällande vårt nystartade dotterbolag som består av 50 procent kvinnor.

 

Fördjupning

Innovation Beyond Social Norms – Normkritik och normkreativitet kan vara nya begrepp för många. I den här artikeln beskrivs lite mer om vad det kan innebära samt hur Veryday arbetar med detta som en del av sin business innovation model.

Skapa hållbar förändring är en verktygslåda för att arbeta med hållbar förändring ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering är en studie som ger en översikt över alla de digitala verktyg som finns och som ger praktiska exempel i form av digitala appar, tester, modeller, processtöd och utbildningar.

Canvas för inkluderande verksamhet är en canvas i pdf-format där du kan arbeta med att utveckla din affärsmodell och din inkluderande verksamhet.

Checklistan är framtaget som stöd för den som ansvarar eller deltar i  företagets rekryteringsprocess vid anställning. De tre grundläggande faktorerna som alltid tas hänsyn till i rekryteringsprocessen är kompetens, jämställdhet och mångfald.

Metoden Genushanden syftar till att öka kvaliteten i vården för kvinnor och män men kan användas vid varje möte där det ska göras någon form av bedömning av insats.

Filmen Sámi Network Connectivity presents Delayed Internet presenterar ett teknikprojekt om kommunikation med jämställdhetsperspektiv.

Boken Förändring är möjlig – från ord till handling för jämställdhet i företag (Gunnel Vidén och Malin Lindberg, 2017) beskriver och exemplifierar hur en kan arbeta med förändringsarbete specifikt kopplat till jämställdhet i olika verksamheter.

Guide till jämställd kommunikation utvecklat av SKL ger dig tips och råd om hur du kan använda ett jämställdhetsperspektiv för att nå fram bättre med din kommunikation.

Jämställt bemötande är en handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering.

Mångväx är ett projekt där företag får direkt affärsnytta och visar modeller för att aktivt arbeta med jämställdhetsarbete i näringslivet.